Prowadząc biznes zadbaj o odpowiednie ubezpieczenie firmy, zarówno w zakresie majątku, jak i zdrowia i życia pracowników.
Ubezpieczenie majątkowe biznesu:
 •     Ubezpieczenie mienia


  Majątek firmy pod ochroną:

  1. ochrona od wszystkich ryzyk
  2. ryzyka nietypowe, np. strajki
  3. prosty proces zawierania polisy

  Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw jest jednym z najważniejszych produktów ubezpieczeniowych dla firm.


 •     Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego


  Sprzęt elektroniczny pod ochroną:

  1. ochrona od wszystkich ryzyk
  2. szeroki katalog sprzętu
  3. dopasowanie ubezpieczenia do potrzeb

  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wykorzystywanego w działalności przez klientów korporacyjnych.


 •     Twój Biznes Plus


  Dla małych i średnich firm:

  1. wybierasz ochronę według potrzeb
  2. gwarancja pełnej ochrony firmy
  3. łatwość i szybkość obsługi

  Ubezpieczenia dedykowane ośmiu branżom: gastronomii, sprzedaży detalicznej, usługom hotelarskim, usługom związanym z ochroną zdrowia, prawu i administracji, edukacji, usługom typu auto-serwis oraz budownictwu.


 •     Ochrona inwestycji


  Ubezpieczenie budowy i montażu:

  1. ochrona obiektów, sprzętu budowlanego
  2. ochrona wszystkich stron kontraktu
  3. ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

  Pewna ochrona Twojej inwestycji.


 •     Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych


  Dla firm i osób fizycznych

  1. uproszczony proces zawierania umowy
  2. ochrona od wszystkich ryzyk
  3. zakres dopasowany do potrzeb

  Ubezpiecz maszyny i sprzęt, który pracuje dla Ciebie.


 •     Gwarancje ubezpieczeniowe


  Wiarygodność firmy

  1. kontraktowe
  2. zapłaty długu celnego i należności podatkowych

  Podnieś płynność finansową i wiarygodność wobec kontrahentów.Pakiet ubezpieczeń samochodowych, w tym obowiązkowego ubezpieczenia OC:
 •     Ubezpieczenie OC dla firm

  Poznaj ofertę ubezpieczenia OC samochodu firmowego z Bezpośrednią Likwidacją Szkody. Dzięki niej nie będziesz musiał kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy – my od razu wypłacimy odszkodowanie, jeśli wystąpi szkoda. W UNIQA możesz też zachować zniżki w razie szkody wynikającej z winy kierowcy. Poznaj trzy pakiety ubezpieczeń samochodowych dla Twojej firmy i wybierz najlepszy.

  Z Bezpośrednią Likwidacją Szkód

  1. 3 pakiety OC do wyboru
  2. Mini Assistance gratis
  3. Ochrona zniżek Bonus Malus

  Ubezpieczenie OC dla firm zapewni podstawową ochronę w przypadku wystąpienia szkody.


 •     Ubezpieczenie AC dla firm

  Zadbaj o ochronę samochodów firmowych od wszystkich ryzyk. Zadecyduj, który wariant ubezpieczenia będzie najlepszy dla Twojej firmy. A w razie wystąpienia szkody - my zajmiemy się resztą.

  Płać za to, co potrzebujesz:

  1. 3 warianty AC do wyboru
  2. Assistance w wariancie Standard gratis
  3. Otrzymaj nawet do 60% zniżki

  Poznaj ofertę pewnej ochrony samochodów Twojej firmy.


 •     Dodatkowa ochrona auta

  Bądź pewien, że pojazdy firmowe będą dobrze chronione w każdej sytuacji. Do ubezpieczeń OC i AC dobierz dodatkowe ubezpieczenie assistance. W pakiecie ubezpieczeń możesz mieć też NNW kierowcy, pokrycie kosztów rehabilitacji oraz ubezpieczenie szyb.

  Wybierz najlepsze dodatki:

  1. Assistance
  2. NNW kierowcy
  3. NNW kierowcy i pasażerów
  4. Rehabilitacja
  5. Auto Szyby

  Zadbaj o to, aby samochody w Twojej firmie były w pełni chronione.


 •     Ubezpieczenie Truck Assistance

  Truck Assistance to nowoczesne ubezpieczenie komunikacyjne, które zapewnia pomoc w razie wypadku, awarii, przebicia opony lub kradzieży pojazdu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 tony, naczep i przyczep o DMC do 44 ton oraz ciągnika siodłowego.

  Dedykowane dla::

  1. Samochodów ciężarowych
  2. Ciągników siodłowych
  3. Naczep i przyczep

  W razie nagłego zdarzenia możesz liczyć na usprawnienie, podnoszenie, holowanie pojazdu lub dostarczenie oryginalnych części zamiennych.Pracownicze ubezpieczenia na życie
 •     Bezpieczna Przyszłość

  Chcesz zapewnić swoim pracownikom i ich rodzinom poczucie bezpieczeństwa, udzielić finansowego wsparcia w razie nieprzewidzianych zdarzeń? Poznaj grupowe ubezpieczenie na życie Bezpieczna Przyszłość.

  Dla firm i pracowników

  1. Świadczenia do 300 tys. zł
  2. Składka na osobę od 10 zł/m-c
  3. Aż 52 zdarzenia ubezpieczeniowe


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy:
 •     OC z tytułu prowadzenia działalności

  Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia to oferta dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną. Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

  Ubezpieczenie od szkód:

  1. Wyrządzonych czynem niedozwolonym
  2. Powstałych wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania

  Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności – to ochrona przed szkodami wyrządzonymi w związku z prowadzeniem firmy.


 •     OC z tytułu wykonywania zawodu

  Ubezpieczenie obejmuje szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez ubezpieczonego i pracowników w związku z wykonywanym zawodem, określonym w umowie ubezpieczenia.

  Ochrona firmy i pracowników

  1. Dla osób fizycznych i firm
  2. Obejmuje szkody osobowe i rzeczowe

  Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych w związku z wykonywaniem zawodu.


 •     OC przewoźników

  Przejmujemy odpowiedzialność za szkody powstałe w przewożonym towarze.

  Bezpieczny transport

  1. OC w krajowym ruchu drogowym
  2. OC w międzynarodowym ruchu drogowym

  W zależności od tego, czy przewozisz towary na terenie kraju czy za granicę, możesz wybrać ubezpieczenie odpowiadające Twoim potrzebom.Ubezpieczenie NNW dla firm:
 •     Szkolne NNW dla dzieci i młodzieży

  Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dla placówek oświatowych Ubezpieczenie NNW szkolne to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków chroniące przed skutkami trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci, zawierane na czas roku szkolnego oraz wakacji. Ubezpieczenie gwarantuje ochronę przez całą dobę i na całym świecie.

  Ubezpieczenie placówek oświaty:

  1. Dla wychowanków i personelu
  2. Na czas roku szkolnego oraz wakacji
  3. Ochrona przez całą dobę na całym świecie

  Ubezpieczenie NNW szkolne to propozycja dla placówek oświatowych, które chcą objąć ubezpieczeniem swoich podopiecznych.