UNIQA jest liderem ubezpieczeń dla sektora Mieszkalnictwa w Polsce. Poznaj rozwiązania ubezpieczeniowe, z których korzysta już ponad 1 000 000 mieszkańców.
Pakiet dla Spółdzielni:
 •     Ubezpieczenie dla Spółdzielni

  Ochrona dostosowana do indywidualnych potrzeb – możliwość wyboru spośród wielu ubezpieczeń i klauzul dodatkowych.

  Bezpieczeństwo:

  1. od zdarzeń losowych i ognia
  2. od kradzieży, rabunku i włamania
  3. OC w związku z zarządzaniem nieruchomościami
  4. sprzętu elektronicznego
  5. szyb i przedmiotów szklanych/li>
  6. zewnętrznych urządzeń i instalacji
  7. opcja rozszerzenia ochrony o: ryzyko wandalizmu, dewastacji, przepięcia i przetężenia, pękanie mrozowe przewodów i rurociągów

  Pełna ochrona spółdzielni mieszkaniowych na jednej polisie.Ubezpieczenia dla wspólnot mieszkaniowych:
 •     Pakiet dla Wspólnot

  1. Szeroki zakres ryzyk
  2. Pełna ochrona na 1 polisie
  3. Dopasowany do potrzeb

  Ubezpieczamy ponad 65 000 budynków wspólnot mieszkaniowych. Zaufało nam ponad 50 000 wspólnot w Polsce.OC zarządcy nieruchomości:
 •     OC zarządcy

  Odpowiednia Ochrona:

  1. kompleksowa ochrona OC
  2. sumy gwarancyjne do 200 000 EUR
  3. specjalny system zniżek

  Ochrona obejmuje zarządcę i inne osoby wykonujące czynności pod jego nadzorem.OC władz spółdzielni mieszkaniowych :
 •     Wariant Dobra polisa

  Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna członków władz za szkody wyrządzone przez nich spółdzielni mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez nich funkcji.

  Skierowana do:

  1. członków zarządu
  2. rady nadzorczej
  3. prokurentów, pełnomocników
  4. kierowników administracji osiedli

  Możliwość imiennego ubezpieczenia wybranej osoby, bądź bezimiennego i dla wszystkich członków zarządu.